26.09.2014

Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε δίνει μεταδόσεις στον Γκιάλουα Κάρμαπα

Από τις αρχές Ιουνίου 2003 μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2003, ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε έδωσε μεταδόσεις στον Γκιάλουα Κάρμαπα στο Ίδρυμα Βουδιστικής Σοφίας, στο Μένλο Πάρκ, στην Καλιφόρνια, στην Αμερική.

Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε, είναι επικεφαλής της Παράδοσης Νγκορ, της σχολής των Σάκυα.

Το 1954 ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε έγινε ο πνευματικός ηγέτης της γενεαλογίας Νγκορ, της σχολής των Σάκυα του Θιβετιανού Βουδισμού. Η γενεαλογία Νγκορ, μαζί με την αρχική της κύρια έδρα στο Θιβέτ, το μοναστήρι Νγκορ Έβαμ Τσόντεν, ιδρύθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο των Σάκυα, Κούνγκα Σάνγκπο κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. Από τότε και έπειτα μεγάλο μέρος των οδηγιών της παράδοσης των Σάκυα, μεταδόθηκε μέσω της γεναλογίας Νγκορ.

Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε, μετά τη διαφυγή του από το Θιβέτ, θεώρησε ότι οι διδασκαλίες και η άσκηση της παράδοσης της σχολής των Σάκυα, θα συνεχίζονταν επίσης έξω από το Θιβέτ. Από τότε, είναι ακατάπαυστα δραστήριος στη μετάδοση των διδασκαλιών του Βούδα και ειδικά των οδηγιών της παράδοσης των Σάκυα. Είναι, από κάθε άποψη ένας αυθεντικός βάτζρα δάσκαλος και ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους του Θιβετιανού Βουδισμού.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2003 ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε μετέδωσε στον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε το “Γκύντε Κυτουντύ” που είναι μια μεγάλη συλλογή των Βουδιστικών τάντρα. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τάντρα που έχουν μεταδοθεί στις οκτώ μεγάλες σχολές άσκησης του Θιβέτ, όπως οι Καγκιούπα, οι Σάκυαπα, οι Καντάμπα κλπ. Μόνο τα τάντρα της παράδοσης των Νύινγκμα δεν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την συλλογή. Η συλλογή αυτή στην παρούσα της μορφή σκιαγραφήθηκε κατά τον 19ο αιώνα, χάρη στις προσπάθειες του Τζάμγκον Κόνγκτρυλ Λόντρο Τάγιε για τη συλλογή των μεταδόσεων των ενδυναμώσεων, των προφορικών οδηγιών και των μεταδόσεων ανάγνωσης που ήταν εξαπλωμένες σε ολόκληρο το Θιβέτ. Εκείνος τις μετέδωσε στον δάσκαλο των Νγκορ, τον Τζάμγιανγκ Λότερ Ουάνγκπο οποίος τελικά συνέθεσε το “Γκιόντε Κόντοε”. Και λέγεται ότι εκείνη την εποχή ο Τζάμγκον Κόνγκτρυλ Λόντρο Τάγιε ζήτησε από τον Τζάμγιανγκ Λότερ Ουάνγκπο να επιβλέψει έτσι ώστε το “Γκύντε Κυτουντύ” να μεταδοθεί σωστά στην παράδοση των Σάκυα. Ανέφερε ότι σε μελλοντικές γενιές αυτές οι μεταδόσεις θα περνούσαν και πάλι από τους δασκάλους των Σάκυα στους δασκάλους των Καγκιού.

Ο Λούντινγκ Κέντσεν Ρίνποτσε μετέδωσε στον 17ο Γκιάλουα Κάρμαπα τα περισσότερα από αυτά τα Βουδιστικά τάντρα που είναι ουσιώδη για την σχολή των Καγκιού. Επιπρόσθετα ο Γκιάλουα Κάρμαπα έλαβε μια σειρά μεταδόσεων αναφορικά με την Άσπρη Τάρα, και τον εκτεταμένο κύκλο των διδασκαλιών που προέρχεται από ένα όραμα του Τζάμγιανγκ Κιέντσε Ουάνγκπο, όπως επίσης και τις ενδυναμώσεις της Τάρας σύμφωνα με την παράδοση Τζόνανγκ.

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”