26.09.2014

Η Αγιότητά Του, ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει διδασκαλίες και ενδυναμώσεις στο Ευρωπαϊκό Κέντρο

Από τις 7 ως τις 13 Αυγούστου ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Ίμενσταντ (Immenstadt), το διεθνές σημείο συνάντησης όλων των ομάδων του Διαμαντένιου Δρόμου ( Diamond Way) παγκοσμίως, με αφορμή το πέμπτο καλοκαιρινό πρόγραμμα διδασκαλιών, το οποίο τη χρονιά αυτή ήταν επικεντρωμένο στην άσκηση της Γκούρου Γιόγκα (την άσκηση πάνω στο δάσκαλο).

Το πρόγραμμα της Αγιότητάς Του περιλάμβανε διδασκαλίες πάνω στην Γκούρου Γιόγκα, έναν δωδεκάωρο διαλογισμό πάνω στην Γκούρου Γιόγκα του 16ου Κάρμαπα, διδασκαλίες πάνω στο καταφύγιο και την μποντιτσίττα (την φωτισμένη νοητική στάση) καθώς επίσης και την μετάδοση των ενδυναμώσεων του Ρετσούνγκπα και του Μάρπα, δύο σημαντικών προπατόρων της γενεαλογίας των Κάρμα Καγκιού.

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας πάνω στην Γκούρου Γιόγκα η Αγιότητά Του, ο Γκιάλουα Κάρμαπα έδωσε έμφαση στην σημασία της ταπεινότητας: “Πρέπει να βρισκόμαστε πάντα σε μια νοητική κατάσταση όπου να αισθανόμαστε ότι ακόμα μαθαίνουμε- έναν ταπεινό νου.” Αναφέρθηκε επίσης και στην ουσία αυτής της άσκησης: “Το κύριο σημείο της Γκούρου Γιόγκα είναι να αναπτύξουμε τις ιδιότητές τους (δηλαδή τις ιδιότητες των γκουρού) – την σοφία τους, το έλεός τους – ακόμα και αν δεν μπορούμε να ξέρουμε το φάσμα του ελέους και της σοφίας τους.”

Πριν την έναρξη του δωδεκάωρου διαλογισμού της Γκουρού Γιόγκα πάνω στον 16ο Κάρμαπα, η Αγιότητά Του έδωσε μια εισαγωγική διδασκαλία αναφορικά με το νόημα και τα οφέλη αυτής της άσκησης: “ Μέσω αυτής της άσκησης  της Γκουρού Γιόγκα, μπορούμε να λάβουμε την ευλογία της άρρηκτης γενεαλογίας των αληθινά πραγματωμένων δασκάλων, από τον Τιλόπα ως τις μέρες μας και όχι για να κερδίσουμε όφελος μόνο γι αυτή την ζωή… Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να αποκτήσουμε απλώς οφέλη γι αυτή την ζωή και οι περισσότεροι από εμάς τους γνωρίζουν ήδη – δεν χρειαζόμαστε να ασκηθούμε στην Γκούρου Γιόγκα μόνο γι αυτό.

Όταν όμως βλέπουμε την άσκηση της Γκούρου Γιόγκα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια άσκηση που ωφελεί όχι μόνο αυτή την ζωή, αλλά όλες μας τις ζωές και όχι μόνο για να αποκτήσουμε λίγες στιγμές ευτυχίας ή ορισμένες καταστάσεις ευτυχίας, αλλά αληθινή κατανόηση: την κατανόηση ότι στην καρδιά ή στην ουσία όλων των αισθανόμενων όντων υπάρχει έλεος, υπάρχει σοφία και αυτά υπήρχαν εκεί από πάντα.. όχι υπό την έννοια της αιωνιότητας, αλλά υπό την έννοια του άχρονου, υπό την έννοια ότι είναι αγέννητες, ότι δεν απαιτείται μια αιτία για την ύπαρξή τους. Έτσι μέσα από την άσκηση της Γκούρου Γιόγκα μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό, μπορούμε να το δούμε πιο καθαρά και βλέποντας αυτή τη φύση του νου, αυτό μας δίνει μεγάλο διάστημα, το οποίο μεταφράζεται στη συνέχεια ως ευτυχία ή χαρά, αλλά όχι υπό την έννοια της χαράς ή ευτυχίας που αποκτά κανείς μέσω αιτιών ή συνθηκών, δηλαδή μέσα από τις πέντε αισθήσεις ή ακόμα και μέσα από τον δυαδικό νου, αλλά πέρα από αυτόν: βλέποντας ότι η φυσική κατάσταση είναι αγέννητη. Αυτή η γνώση μας ανακουφίζει τρομερά, μας δίνει μια χαλαρή προσέγγιση προς τα πάντα.

Τα πάντα γίνονται τότε αυθόρμητα γνωστά ή  ‘Λούντρουπ (lhundrup)’ στα Θιβετιανά… Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα που μπορούμε να αποκτήσουμε μέσα από την άσκηση του Γκούρου – το να δούμε ότι έχουμε την καλύτερη τύχη: όχι μόνο έχουμε γεννηθεί σαν ένα ανθρώπινο ον, αλλά έχουμε επίσης την καλοτυχία της αρετής – τη σπουδαία τύχη να έχουμε πρόσβαση στο Ντάρμα μέσω του δασκάλου μας…”

Η Αγιότητά Του συμμετείχε στη συνέχεια, μαζί με ένα μεγάλο πλήθος από πέντε περίπου χιλιάδες αφοσιωμένους σε μια ολοήμερη Γκούρου Γιόγκα. Και ως την κορωνίδα του καλοκαιρινού προγράμματος ο Γκιάλουα Κάρμαπα μετέδωσε τις ενδυναμώσεις του Ρετσούνγκπα (ενός από τους κύριους μαθητές του μεγάλου γιόγκι Μιλαρέπα) και του Μάρπα (του γκουρού του Μιλαρέπα), σε σχεδόν έξη χιλιάδες μαθητές.

 

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.