19.09.2014

Το επόμενο Σάββατο η Αγιότητά Του, ο 17ος Κάρμαπα θα διδάξει στο K.I.B.I

Karmapa in France, Dhagpo Kagyu Ling: Teaching
Το επόμενο Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα θα δώσει και πάλι γενικές διδασκαλίες πάνω στο Ντάρμα και θα απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα, στο Νέο Δελχί. Είστε όλοι καλοδεχούμενοι να συμμετέχετε σε αυτές τις διδασκαλίες. Τόπος διεξαγωγής, το αμφιθέατρο της αίθουσας συνεστιάσεων του Κ.Ι.Β.Ι. και ώρα 5 μ.μ.

//

765qwerty765
Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.