02.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ

Το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ (Μονσαρντόν) βρίσκεται στη Γαλλία, στα βουνά μεταξύ της Γρενόμπλ και της Βαλένς.

Το 1976, ο Γκιάλουα Κάρμαπα ζήτησε από τον Λάμα Τόνσανγκ να κατασκευάσει και να καθοδηγήσει αυτό το κέντρο. Είναι το πρώτο μέρος στην Ευρώπη όπου χτίστηκαν οκτώ παραδοσιακές στούπες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ εδώ: www.montchardon.org

Το πρόγραμμα:

Ιούλιος 9: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από τη Γενεύη

Ενδυνάμωση Βατζραπάνι- Χαγιαγκρίβα- Γκαρούντα

10 Ιουλίου: Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα

Μαχακάλα πούτζα

11 Ιουλίου: Ενδυνάμωση Καρμαπάκσι
12 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.