02.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ

Το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ (Μονσαρντόν) βρίσκεται στη Γαλλία, στα βουνά μεταξύ της Γρενόμπλ και της Βαλένς.

Το 1976, ο Γκιάλουα Κάρμαπα ζήτησε από τον Λάμα Τόνσανγκ να κατασκευάσει και να καθοδηγήσει αυτό το κέντρο. Είναι το πρώτο μέρος στην Ευρώπη όπου χτίστηκαν οκτώ παραδοσιακές στούπες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ εδώ: www.montchardon.org

Το πρόγραμμα:

Ιούλιος 9: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από τη Γενεύη

Ενδυνάμωση Βατζραπάνι- Χαγιαγκρίβα- Γκαρούντα

10 Ιουλίου: Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα

Μαχακάλα πούτζα

11 Ιουλίου: Ενδυνάμωση Καρμαπάκσι
12 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us