02.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ

Το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ (Μονσαρντόν) βρίσκεται στη Γαλλία, στα βουνά μεταξύ της Γρενόμπλ και της Βαλένς.

Το 1976, ο Γκιάλουα Κάρμαπα ζήτησε από τον Λάμα Τόνσανγκ να κατασκευάσει και να καθοδηγήσει αυτό το κέντρο. Είναι το πρώτο μέρος στην Ευρώπη όπου χτίστηκαν οκτώ παραδοσιακές στούπες.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Κάρμα Μίγκιουρ Λινγκ εδώ: www.montchardon.org

Το πρόγραμμα:

Ιούλιος 9: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από τη Γενεύη

Ενδυνάμωση Βατζραπάνι- Χαγιαγκρίβα- Γκαρούντα

10 Ιουλίου: Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα

Μαχακάλα πούτζα

11 Ιουλίου: Ενδυνάμωση Καρμαπάκσι
12 Ιουλίου: Αναχώρηση για το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy