11.05.2014

Πούτζα Τζάνγκτσο Κόκκινου Τσενρέζι στο Ξενοδοχείο Πούλλμαν

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”