31.05.2014

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Βατζραπάνι

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”