31.05.2014

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Βατζραπάνι

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”