Ο 14ος Κούνζικ Σάμαρ Ρινποτσε

Μετά τον Κάρμαπα, ο Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε είναι ο επόμενος πιο υψηλόβαθμος δάσκαλος της γενεαλογίας των Κάρμα Καγκιού. Οι ενσαρκώσεις των Σάμαρπα ξεκινάνε από τον 13ο αιώνα. Ο παρών 14ος Σάμαρπα Μίπαμ Τσόκυι Λόντρο γεννήθηκε στο Ντέργκε, στο Θιβέτ, το 1952. Εκπαιδεύτηκε από τον 16ο Κάρμαπα ο οποίος του μετέδωσε τις πλήρεις διδασκαλίες της παράδοσης των Καγκιού.

Μετά τον θάνατο του 16ου Κάρμαπα κατά το 1981, ο Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε αφιέρωσε τις προσπάθειές του σε πολλά σχέδια τα οποία είχε ξεκινήσει ο 16ος Κάρμαπα. Ολοκλήρωσε την επανεκτύπωση του “Τένγκιουρ” που αποτελείται από διακόσιους δέκα τέσσερις τόμους στους οποίους επιφανείς Ινδοί και Θιβετιανοί δάσκαλοι αποσαφηνίζουν τις διδασκαλίες που δόθηκαν από τον Ιστορικό Βούδα Σακιαμούνι. Ο Σάμαρ Ρίνποτσε στηρίζει επίσης και προσφέρει την καθοδήγησή του στο μοναστήρι της Ρούμτεκ, την έδρα της Αγιότητάς Του, του 16ου Κάρμαπα. Είναι ο συνιδρυτής και αυτός που κατασκεύασε το Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα (Karmapa International Buddhist Institute) στο Νέο Δελχί, στην Ινδία. Το Ινστιτούτο προσφέρει ήδη Βουδιστικές σπουδές και για μοναχούς, αλλά και για λαϊκούς σπουδαστές.

Ο Σάμαρ Ρίνποτσε ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό όπου διδάσκει σε πολλά κέντρα των Καγκιού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίδρυσε επίσης ένα Ινστιτούτο Ανώτερων Βουδιστικών Σπουδών και ένα κέντρο απομόνωσης στο Νεπάλ, καθώς επίσης και πολλά Βουδιστικά κέντρα παγκοσμίως.

 

 C 654-4-27

 

Please share:
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”