Βίντεο με τον Κάρμαπα

Βίντεο με τον Κάρμαπα

Please share:
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”