Βίντεο με τον Κάρμαπα

Βίντεο με τον Κάρμαπα

Please share:
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”