Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποτεδήποτε χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες.

The Karmapa Documentary Project

Sackgasse 7 A-3001 Mauerbach

Austria

Τηλέφωνο: +43 1 97 96 869

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail):  info(at)karmapa-news.org

Please share:
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.