Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποτεδήποτε χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες.

The Karmapa Documentary Project

Sackgasse 7 A-3001 Mauerbach

Austria

Τηλέφωνο: +43 1 97 96 869

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail):  info(at)karmapa-news.org

Please share:
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy