Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας οποτεδήποτε χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες.

The Karmapa Documentary Project

Sackgasse 7 A-3001 Mauerbach

Austria

Τηλέφωνο: +43 1 97 96 869

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail):  info(at)karmapa-news.org

Please share:
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us