Διδασκαλίες

Η βουδιστική άσκηση – ο Βουδιστικής παράδοσης- αρχίζει με τη λήψη του καταφυγίου στα Τρία Πολύτιμα Πετράδια, τα οποία είναι ο Βούδας, το Ντάρμα και η Σάνγκα: αυτή είναι η πύλη μέσα από την οποία επιβιβάζεται κανείς στο Βουδιστικό μονοπάτι, με σκοπό να υπερβεί τη δυστυχία της κυκλικής ύπαρξης.
Η καταφυγή στο Βούδα σημαίνει ότι ο Βουδιστής ασκητής παράγει μέσα του μια βαθιά εκτίμηση και ένα βαθύ σεβασμό προς το Βούδα, την κατάσταση της Φώτισης με όλες της τις ιδιότητες, της σοφίας και του ελέους. Καταφεύγει επίσης κανείς στο Βούδα Σακιαμούνι ως τον αυθεντικό πνευματικό δάσκαλο, ως εκείνον που έχει πραγματώσει ολοκληρωτικά την κατάσταση της αφύπνισης και κατέχει έτσι την ικανότητα να φανερώσει το μονοπάτι και στους άλλους και να τους καθοδηγήσει πάνω σε αυτό.

Η καταφυγή στο Ντάρμα σημαίνει ότι ο ασκητής αφιερώνεται στη μελέτη και την εφαρμογή των μεθόδων που δίδαξε ο Βούδας. Αυτή είναι η διαδικασία μέσα από την οποία πέρασε και ο ίδιος ο Βούδας. Ο ασκητής μέσα από την εφαρμογή των οδηγιών του Βούδα απομακρύνει σταδιακά όλα τα πέπλα που συσκοτίζουν την αληθινή φύση του θεμελιώδους βουδικού του νου. Και με αυτόν τον τρόπο το Ντάρμα του Βούδα αποτελεί το αντίδοτο ενάντια σε όλες τις σαμσαρικές αυταπάτες.

Η καταφυγή στη Σάνγκα αφορά τους φωτισμένους δασκάλους που ασκήθηκαν και οι ίδιοι σε αυτό το μονοπάτι και κατ’ αυτό τον τρόπο είναι αυθεντικοί πνευματικοί φίλοι των άλλων ασκητών. Καταφεύγει κανείς γι αυτό τον λόγο στην ευγενή Σάνγκα, τους πνευματικούς οδηγούς και φίλους πάνω στο μονοπάτι.

Στο Βουδισμό της Τεραβάντα ο ασκητής καταφεύγει στο Βούδα, το Ντάρμα και τη Σάνγκα από εκείνη την στιγμή μέχρι τον θάνατο. Στον Βουδισμό της Μαχαγιάννα ένας ασκητής παίρνει καταφύγιο στο Βούδα, το Ντάρμα και την Σάνγκα από εκείνη την στιγμή μέχρι την επίτευξη της Φώτισης και το κάνει αυτό για να μπορέσει να βοηθήσει όλα τα αισθανόμενα όντα να απελευθερωθούν από τη δυστυχία της κυκλικής ύπαρξης.

Ο ασκητής, καταφεύγοντας στο Βούδα, το Ντάρμα και τη Σάνγκα θα μπορέσει να πραγματώσει τη Φώτιση, επειδή αυτή είναι η καθεαυτού φύση του. Με βάση αυτό το δυναμικό της Φώτισης που είναι η αληθινή φύση κάθε ατόμου – τέλεια αγνή αυτή καθ’ αυτή – ο ασκητής αποκτά πρόσβαση σε αυτό το δυναμικό στηριζόμενος στο αυθεντικό στήριγμα που είναι τα Τρία Πολύτιμα Πετράδια – και ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι με το να καταφύγει σε αυτά με πίστη και εμπιστοσύνη

Please share:
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us