Βίντεο – Youtube Channel

Η Αγιότητά Του ο 17ος Κάρμαπα: Καθοδηγώντας το διαλογισμό

Νέο Δελχί 1/4/2012:
Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα καθοδηγεί το διαλογισμό στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα

Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα: Διδασκαλίες πάνω στο διαλογισμό
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HQr7y5YO8XU

Νέο Δελχί 1/4/2012:
Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει διδασκαλίες πάνω στο διαλογισμό στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα

Μια διδασκαλία της Αγιότητάς Του του 17ου Γκιάλουα Κάρμαπα πάνω στο έλεος
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FPiaH_P6KAI

Νέο Δελχί 1/4/2012:
Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα μοιράζεται κάποιες από τις σκέψεις του πάνω στο έλεος στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο του Κάρμαπα

Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει διδασκαλίες στο Χονγκ Κονγκ, Φεβρουάριος 2011
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r35_V5Y0G9Q

DVD με περισσότερες από 2 ώρες διδασκαλιών μπορεί να παραγγελθεί εδώ

Please share:
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.