08.03.1995, India

Studies in KIBI with Topga Rinpoche and Khenpo Chodrak

Karmapa International Buddhist Institute, Studies