05.09.2015, India

Visit at Tingmogang – Avalokiteshvara shrine in Ladakh

Avalokiteshvara Shrine, Ladakh, Tingmogang, rabne, Visit