05.02.2015

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα εορτάζει την 66η Ημέρα της Ινδικής Ανεξαρτησίας στο KIBI

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”