04.11.2014

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Ειρήνης με τον Κάρμαπα στο KIBI

zp8497586rq
Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”