03.06.2014

Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται στην Σάνγκα Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη, στην Αυστρία.
Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”