03.06.2014

Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται στην Σάνγκα Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη, στην Αυστρία.
Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”