03.06.2014

Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται στην Σάνγκα Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη, στην Αυστρία.
Τελετή καλωσορίσματος του Γκιάλουα Κάρμαπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy