04.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

03.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy