04.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

03.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει την ενδυνάμωση του Μαχακάλα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”