03.06.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει ενδυναμώσεις στους ασκητές των τρίχρονων απομονώσεων του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο Λε Μποστ και Λοσεντά, στη Γαλλία

Το Φεβρουάριο του 2005, 100 περίπου ασκητές ξεκίνησαν την παραδοσιακή τρίχρονη απομόνωση στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ, στο μοναστήρι των Κάρμα Καγκιού στη Γαλλία, το οποίο ίδρυσε ο Γκέντυν Ρίνποτσε. Ζητήθηκε από τον Γκιάλουα Κάρμαπα να τους δώσει τις απαραίτητες ενδυναμώσεις.

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου, έφτασε από την Ινδία ο Γκιάλουα Κάρμαπα. Στις 19 Απριλίου έγινε η τελετή καλωσορίσματος στο μεγάλο ναό. Οι μοναχοί, οι μοναχές και πολλοί Λαϊκοί πήγαν να τον υποδεχτούν και τον λάβουν τις ευλογίες του Γκιάλουα Κάρμαπα.

Έδωσε ενδυναμώσεις στα κέντρα των απομονώσεων για ένα μήνα.

Στις 17 Μαΐου έγινε η τελετή ευχαριστίας και στις 18 Μαΐου ο Γκιάλουα Κάρμαπα αναχώρησε από το Κύντρελ Λινγκ για την Ινδία.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή υποδοχής στις 19 Απριλίου 2005


Δείτε φωτογραφίες από την τελετή ευχαριστίας στις 17 Μαΐου και από την αναχώρησή του στις 18 Μαΐου 2005

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”