04.06.2014

Καταφύγιο, Όρκος των Μποντισάττβα και πούτζα του Μαχακάλα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Πούτζα του Μαχακάλα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Αργότερα ο Γκιάλουα Κάρμαπα έδωσε Καταφύγιο και τον Όρκο των Μποντισάττβα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”