04.06.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, στη Γαλλία

Πέμπτη 18 Αυγούστου:
Τελετή υποδοχής και διδασκαλίες πάνω στις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες

Πέμπτη 18 Αυγούστου:
Διδασκαλίες πάνω στις έξη Παραμίτα

Παρασκευή 19 Αυγούστου:
Επίσκεψη στο Ντάγκπο Ντέντρελ Λινγκ
Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα σε περισσότερους από 1300 ανθρώπους.

Σάββατο 20 Αυγούστου:
Επίσκεψη στο Νάγκπο Ντάργκιε Λινγκ
Ενδυνάμωση του Αβαλοκιτεσβάρα σε περισσότερους από 1400 ανθρώπους.

Κυριακή 21 Αυγούστου:
Ενδυνάμωση του Ντόρτζε Σέμπα σε 1500 ανθρώπους.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy