04.06.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται το Ντάγκπο Κάγκιου Λινγκ, στη Γαλλία

Πέμπτη 18 Αυγούστου:
Τελετή υποδοχής και διδασκαλίες πάνω στις Τέσσερις Ευγενείς Αλήθειες

Πέμπτη 18 Αυγούστου:
Διδασκαλίες πάνω στις έξη Παραμίτα

Παρασκευή 19 Αυγούστου:
Επίσκεψη στο Ντάγκπο Ντέντρελ Λινγκ
Καταφύγιο και Όρκος των Μποντισάττβα σε περισσότερους από 1300 ανθρώπους.

Σάββατο 20 Αυγούστου:
Επίσκεψη στο Νάγκπο Ντάργκιε Λινγκ
Ενδυνάμωση του Αβαλοκιτεσβάρα σε περισσότερους από 1400 ανθρώπους.

Κυριακή 21 Αυγούστου:
Ενδυνάμωση του Ντόρτζε Σέμπα σε 1500 ανθρώπους.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.