04.06.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέπτεται τη Βιέννη, στην Αυστρία

25 Αυγούστου: Άφιξη από τη Γαλλία

26 Αυγούστου: Το πρωί η Αγιότητά Του, ο 17ος Κάρμαπα ευλόγησε τα παιδιά στο κέντρο της Σάνγκα Κάρμα Καγκιού.
Ξενάγηση στη Βιέννη.
Το βράδυ ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε έδωσε την ενδυνάμωση της Άσπρης Τάρας σε 300 ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

27 Αυγούστου: Η Αγιότητά Του,ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε επισκέφτηκε το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί στο Ματχάουζεν μαζί με τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε και μέλη της Σάνγκα των Κάρμα Καγκιού. Εκεί, στο θάλαμο των αερίων απάγγειλαν τη “Σούτρα της Κάθαρσης των Λαθών στο Μονοπάτι των Μποντισάττβα” και τον “Βασιλιά του Μονοπατιού των Ευχών για την Εξαίρετη Δραστηριότητα των Ευγενών”.

28 Αυγούστου: Η Αγιότητά Του, ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε έδωσε στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης την ενδυνάμωση της Σαρασβάτι και διδασκαλίες πάνω στις 6 Παραμίτα σε 350 περίπου συμμετέχοντες.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us