02.06.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Αθήνα, στην Ελλάδα

29 Αυγούστου:
Επίσκεψη ενός κέντρου απομόνωσης κοντά στη Θεσσαλονίκη

30 Αυγούστου:
Διδασκαλίες πάνω στο Καταφύγιο και τον Όρκο των Μποντισάττβα σε 600 περίπου ανθρώπους στην Αθήνα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.