02.06.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Αθήνα, στην Ελλάδα

29 Αυγούστου:
Επίσκεψη ενός κέντρου απομόνωσης κοντά στη Θεσσαλονίκη

30 Αυγούστου:
Διδασκαλίες πάνω στο Καταφύγιο και τον Όρκο των Μποντισάττβα σε 600 περίπου ανθρώπους στην Αθήνα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”