04.06.2014

Ευλογία του χώρου ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου

Το απόγευμα ο Γκιάλουα Κάρμαπα ευλόγησε το χώρο ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ινστιτούτο εδώ.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.