04.06.2014

Ευλογία του χώρου ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου

Το απόγευμα ο Γκιάλουα Κάρμαπα ευλόγησε το χώρο ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ινστιτούτο εδώ.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.