04.06.2014

Ευλογία του χώρου ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου

Το απόγευμα ο Γκιάλουα Κάρμαπα ευλόγησε το χώρο ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ινστιτούτο εδώ.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”