04.06.2014

Ευλογία του χώρου ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου

Το απόγευμα ο Γκιάλουα Κάρμαπα ευλόγησε το χώρο ανέγερσης του νέου Ινστιτούτου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ινστιτούτο εδώ.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy