03.06.2014

Εορτασμός του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”