03.06.2014

Εορτασμός του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”