03.06.2014

Ενδυνάμωση του Αμιτάμπα από τον Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε

Δευτέρα 31 Μαΐου: Ενδυνάμωση του Αμιτάμπα από τον Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us