04.06.2014

Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους από την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Παρασκευή, 4 Ιουνίου: Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους από την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.