04.06.2014

Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους από την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Παρασκευή, 4 Ιουνίου: Ενδυνάμωση του Αμιτάγιους από την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.