04.06.2014

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy