04.06.2014

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”