03.06.2014

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα για το Παρίσι

Αναχώρηση του Γκιάλουα Κάρμαπα για το Παρίσι

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”