03.06.2014

Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα και τελετή καλωσορίσματος

Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα και τελετή καλωσορίσματος.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”