20.05.2014

Τσοκ πούτζα του Καρμαπάκσι με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε

Την Κυριακή το πρωί τα παιδιά πήγαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα.
Ανοιχτό πρόγραμμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.
Διδασκαλίες του Γκιάλουα Κάρμαπα: Οι τέσσερις ευγενείς αλήθειες – Ένα μονοπάτι προς την ευτυχία.
Ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας
Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy