20.05.2014

Τσοκ πούτζα του Καρμαπάκσι με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε

Την Κυριακή το πρωί τα παιδιά πήγαν να συναντήσουν τον Γκιάλουα Κάρμαπα.
Ανοιχτό πρόγραμμα με τον Γκιάλουα Κάρμαπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.
Διδασκαλίες του Γκιάλουα Κάρμαπα: Οι τέσσερις ευγενείς αλήθειες – Ένα μονοπάτι προς την ευτυχία.
Ενδυνάμωση της Πράσινης Τάρας
Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”