20.05.2014

Τελετή Βιντυαντάρα του 17ου Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε

Τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2003, έλαβε χώρα η τελετή Βιντυαντάρα του 17ου Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε στο Διεθνές Βουδιστικό Ινστιτούτο στο Νέο Δελχί. Αυτή η τελετή έγινε για να εορταστεί η τυπική ολοκλήρωση της μοναστικής Του εκπαίδευσης στις σούτρες και τα τάντρα και σε όλες τις άλλες όψεις των διδασκαλιών της βαθιάς γενεαλογίας.

Η τελετή συνέπεσε επίσης με την ενηλικίωση της Αγιότητάς Του, του 17ου Κάρμαπα. Από αυτό το σημείο και έπειτα, σύμφωνα με τον Ινδικό Νόμο, θα είναι ο νόμιμος ηγέτης της παράδοσης των Κάρμα Καγκιού. Αυτός ο τίτλος του Βιντυαντάρα δόθηκε στην Αγιότητά Του τον Κάρμαπα από την Αγιότητά Του τον Κούνζικ Σάμαρπα, τον δεύτερο ιεραρχικά μετά τον Κάρμαπα στην παράδοση των Κάρμα Καγκιού. Την τελετή παρακολούθησαν υψηλοί αξιωματούχοι των τεσσάρων μεγαλύτερων σχολών του Θιβετιανού Βουδισμού, Ινδοί ευεργέτες του 16ου εκλιπόντος Γκιάλουα Κάρμαπα και μοναχοί και αφοσιωμένοι από Ανατολή και Δύση.

Η γενεαλογία των Κάρμα Καγκιού εκτείνεται εδώ και περισσότερα από εννιακόσια χρόνια της Βουδιστικής Ιστορίας του Θιβέτ. Ο πρώτος Κάρμαπα Ντύσουμ Κιένπα (12ος αιώνας), ήταν αυτός που εισήγαγε την παράδοση της γραμμής των ενσαρκωμένων διαδοχικών δασκάλων. Ο δεύτερος λάμα που το έκανε αυτό ήταν ο πρώτος Σάμαρπα, Τράγκπα Σένγκε (13ος αιώνας). Από τότε δρούσαν ως οι ύψιστοι επικεφαλείς της σχολής των Κάρμα Καγκιού. Έτσι οι Κάρμαπα και οι Σάμαρπα είναι πρωταρχικής σημασίας για το Βουδισμό του Θιβέτ.

Ο παρών Σάμαρπα, Πάλντεν Μίπαμ Τσόκυι Λόντρο, αναγνώρισε τον γιό του Μίπαμ Ρίνποτσε από το Τζάκονγκ του Ντεργκέ του Ανατολικού Θιβέτ και της συζύγου του Ντέτσεν Ουάνγκμο ως την ενσάρκωση του 16ου Κάρμαπα Ράντζουνγκ Ρίκπε Ντόρτζε. Και αυτός ακριβώς ο γιος, ο Τένζιν Κιέντσε ενθρονίστηκε ως ο 17ος Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε.

Η εκπαίδευση της Αγιότητάς Του, του Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε περιλαμβάνει την παράδοση της Βαθιάς Θεώρησης του Ναγκαρτζούνα και την παράδοση της Απέραντης Διαγωγής του Ασάνγκα. Κατέχει τις ενδυναμώσεις των Βουδιστικών τάντρα που έφερε στο Θιβέτ ο Μάρπα, τις διδασκαλίες της Μαχαμούντρα από τις παραδόσεις των Μαχασίντα Σάραχα και Μαϊτρίπα και άλλων Βουδιστών δασκάλων καθώς επίσης και τα Ύψιστα Βουδιστικά Τάντρα στα οποία έδωσε έμφαση ο Ινδός Βουδιστής δάσκαλος Ναρόπα.

Η τελετή Βιντυαντάρα άρχισε στις 10.00 π.μ. Μαζί με την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε και την Αγιότητά Του τον Κούνζικ Σάμαρπα, τον Μίπαμ Τσόκυι Λόντρο, η μοναστική σάνγκα τέλεσε την τελετή των 16 Σταβίρα. Μετά από αυτό, η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα προσκύνησε πρώτα μπροστά στο κεντρικό άγαλμα του Βούδα στο Ναό. Στη συνέχεια η Αγιότητά Του ο Κούνζικ Σάμαρπα έδωσε στην Αγιότητά Του, τον Γκιάλουα Κάρμαπα τον τίτλο του Βιντυαντάρα και του έδωσε και το σχετικό έγγραφο.

Ακολούθως έγιναν ποικίλες προσφορές προς την Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα. Έγινε μια εκτεταμένη προσφορά μαντάλα, καθώς επίσης και προσφορές όλων των ευοίωνων συμβόλων. Προσφέρθηκαν επίσης προς την Αγιότητά Του, το ιερό σώμα, ο λόγος και ο νους του Βούδα, που τα συμβόλιζε ένα άγαλμα, ένα κείμενο και μια στούπα αντίστοιχα. Αυτές οι προσφορές δόθηκαν στην Αγιότητά Του τον Γκιάλουα Κάρμαπα από την Αγιότητά Του τον Κούνζικ Σάμαρπα.

Στη συνέχεια πολλοί αφοσιωμένοι πρόσφεραν στην Αγιότητά Του τον Κάρμαπα τα σύμβολα του σώματος, του λόγου και του νου του Βούδα. Όλοι οι μοναχοί, μοναχές και οι λαϊκοί μαθητές πρόσφεραν τελετουργικές εσάρπες και δώρα προς την Αγιότητά Του, τον Γκιάλουα Κάρμαπα και την Αγιότητά Του τον Κούνζικ Σάμαρπα.

Μεταξύ των Ρίνποτσε και των τούλκου που παρακολούθησαν την τελετή ήταν:

Ο Κέντσεν Τάσι Πάλτζορ Ρίνποτσε, εκπρόσωποι του Λούντινγκ Κένπο Ρίνποτσε, του Τσόμπγκιε Τρι Ρίνποτσε, ο Σόναμ Τσέμο Ρίνποτσε, ο Σάμπτσου Ρίνποτσε, ο Ντόρτζε Λόποεν Ρίνποτσε, ο Σάνγκπα Ρίνποτσε, ο Σέραμπ Γκιάλτσεν Ρίνποτσε, ο Σάνγκσανγκ Ρίνποτσε, ο Γιάμπ Μίπαμ Ρίνποτσε και η Μαγιούμ Ντετσεν Ουάνγμο, ο Νέντο Ρίνποτσε, ο Τσάγκμε Ρίνποτσε, ο Τούλκου Λόντροε Ράμπελ, ο Ντούπσενγκ Ρίνποτσε, ο Γκέσαρ Γκόμτσεν Τούλκου, ο Γιούμο Τένζιν Νόρμπου Ρίνποτσε, ο Κάλσανγκ Τσέντσογκ Τούλκου, ο Ούργκιεν Τένζιν Τούλκου, ο Σένγκριγκαρ Τούλκου Όργκιεν Νυίμα, ο Γιέντεν Γκιάτσο Τούλκου, ο Νιάρονγκ Α-πουνγκ Τούλκου Γιέντεν Γκιάτσο, ο Κάρμα Τσόνταρ Τούλκου και ο ΚάρναγκΤζάμγιανγκ Τούλκου.

Μεταξύ των Επισήμων και των Αξιωματούχων ήταν: Ο Βασιλιάς του Λαντάκ, ο Τζίκμε Ουάνγκτσουκ Νάμγκιαλ, ο Κάζι Τζίμκμε T. Γκιάλτσεν από το Σικκίμ, ο Καθηγητής Σέμπα Ντόρτζε, ο κ. Λόκε Νταρσάν, ο πρώην προσωπικός γραμματέας του εκλιπόντος βασιλιά του Νεπάλ, ο κ. και η κ. Ασόκ Μπούρμαν, η Άουμ Τσόκι η σύζυγος του πρεσβευτή του Μπουτάν, ο κ. Σάνγκεϊ Νιέντρουπ από το Μπουτάν, ο κ. Μανόχαρ Καμπάνι, ο πρώην Κυβερνήτης των νησιών Ανταμάν και Νικομπάρ και ο Αρχηγός Γιόντραγκ από το Σικκίμ.

Το απόγευμα έγινε η μεγάλη τελετή του Μαχακάλα. Στη συνέχεια η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα και η Αγιότητά Του ο Κούνζικ Σάμαρπα μαζί με πολυάριθμους Ρίνποτσε και ακολούθους μετέβησαν για επίσημο τσάι στην κατοικία του κ. Ασόκ Μπούρμαν, ενός ευεργέτη του εκλιπόντος 6ου Κάρμαπα.

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”