01.05.2014

Πρώτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”