01.05.2014

Πρώτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, με επικεφαλής την Αγιότητά Του, τον 17ο Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”