01.05.2014

Πορταίτα του 17ου Κάρμαπα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”