01.05.2014

Πορταίτα του 17ου Κάρμαπα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Λόσαρ στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”