01.05.2014

Παρουσίαση του Βουδιστικού Οργανισμού της Νότιας Ασίας στο K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”