01.05.2014

Πέμπτη μέρα της τελετής της Ντόρτζε Πάμο, στη Ντιβακάρ Βουδιστική Ακαδημία στην Καλιμπόνγκ

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”