01.05.2014

Ο Κένπο Τσέρινγκ διδάσκει κατά τη διάρκεια του Δημόσιου Σεμιναρίου Διαλογισμού στο KIBI, στο Νέο Δελχί

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”