20.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

01.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Μαντζούσρι την πρώτη μέρα του Δημόσιου σεμιναρίου διαλογισμού K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”