20.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

01.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Μαντζούσρι την πρώτη μέρα του Δημόσιου σεμιναρίου διαλογισμού K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”