20.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση Μάρπα.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

01.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Μαντζούσρι την πρώτη μέρα του Δημόσιου σεμιναρίου διαλογισμού K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us