02.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Τσενρέζι σε 1000 περίπου αφοσιωμένους από την Βορειοανατολική Ινδία που συγκεντρώθηκαν στο KIBI για την απομόνωση Νιούν-Νε (Ουποσάντ)

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.