02.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Τσενρέζι σε 1000 περίπου αφοσιωμένους από την Βορειοανατολική Ινδία που συγκεντρώθηκαν στο KIBI για την απομόνωση Νιούν-Νε (Ουποσάντ)

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”