02.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Τσενρέζι σε 1000 περίπου αφοσιωμένους από την Βορειοανατολική Ινδία που συγκεντρώθηκαν στο KIBI για την απομόνωση Νιούν-Νε (Ουποσάντ)

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us