29.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την Κάρμα Καγκιού Σάνγκα στη Βιέννη, στην Αυστρία

Το κέντρο των Κάρμα Καγκιού στη Βιέννη ιδρύθηκε το 1982. Κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Κούνζικ Σάμαρ Ρίνποτσε πολλοί δάσκαλοι των Κάρμα Καγκιού προσκλήθηκαν για να καθοδηγήσουν τους ασκητές. Το κέντρο είναι ιδρυτικό μέλος της Αυστριακής Βουδιστικής Κοινότητας η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα από την Κυβέρνηση το 1983.

Τον Δεκέμβριο του 1977 ο Κούνζικ διόρισε τον Κένπο Τσόντραγκ Ρίνποτσε ως επικεφαλή του προγράμματος μελέτης και διαλογισμού της Σάνγκα Κάρμα Καγκιού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα:
26 Ιουνίου: Άφιξη του Γκιάλουα Κάρμαπα από το Γκράτζ

Τελετή καλωσορίσματος

27 Ιουνίου: Συνάντηση με τα παιδάκια της Σάνγκα

Τσοκ πούτζα του Καρμαπάκσι

Διδασκαλίες σχετικά με την Μποντιτσίττα

Μύηση της Πράσινης Τάρας

28 Ιουνίου: Αναχώρηση για το Παρίσι

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.