30.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα εξέρχεται από την απομόνωση

Στις 10 Αυγούστου, μετά την πάροδο δύο και πλέον μηνών ο Γκιάλουα Κάρμαπα αφήνει την αυστηρή απομόνωση στην οποία βρίσκονταν στο μοναστήρι του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ στη Γαλλία.
Την ίδια μέρα έγινε η τελετή ευχαριστίας στο γυναικείο μοναστήρι στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ (Λοσσεντά).
Την επόμενη μέρα, 11 Αυγούστου, αναχώρησαν ο Κέντσεν Τρίνελϋ Πάλτζορ Ρίνποτσε, ο Γκιάλτρουλ Ρίνποτσε και ο Ντούπσινγκ Ρίνποτσε .

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.