30.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα εξέρχεται από την απομόνωση

Στις 10 Αυγούστου, μετά την πάροδο δύο και πλέον μηνών ο Γκιάλουα Κάρμαπα αφήνει την αυστηρή απομόνωση στην οποία βρίσκονταν στο μοναστήρι του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ στη Γαλλία.
Την ίδια μέρα έγινε η τελετή ευχαριστίας στο γυναικείο μοναστήρι στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ (Λοσσεντά).
Την επόμενη μέρα, 11 Αυγούστου, αναχώρησαν ο Κέντσεν Τρίνελϋ Πάλτζορ Ρίνποτσε, ο Γκιάλτρουλ Ρίνποτσε και ο Ντούπσινγκ Ρίνποτσε .

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.