30.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα εξέρχεται από την απομόνωση

Στις 10 Αυγούστου, μετά την πάροδο δύο και πλέον μηνών ο Γκιάλουα Κάρμαπα αφήνει την αυστηρή απομόνωση στην οποία βρίσκονταν στο μοναστήρι του Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ στη Γαλλία.
Την ίδια μέρα έγινε η τελετή ευχαριστίας στο γυναικείο μοναστήρι στο Ντάγκπο Κύντρελ Λινγκ (Λοσσεντά).
Την επόμενη μέρα, 11 Αυγούστου, αναχώρησαν ο Κέντσεν Τρίνελϋ Πάλτζορ Ρίνποτσε, ο Γκιάλτρουλ Ρίνποτσε και ο Ντούπσινγκ Ρίνποτσε .

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us