20.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει Καταφύγιο και την ενδυνάμωση του Κάρμα Πάκσι

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει Καταφύγιο και την ενδυνάμωση του Κάρμα Πάκσι

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”