20.05.2014

Ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει Καταφύγιο και την ενδυνάμωση του Κάρμα Πάκσι

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα δίνει Καταφύγιο και την ενδυνάμωση του Κάρμα Πάκσι

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”