02.05.2014

Ομαδικές φωτογραφίες με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Σεμινάριο Διαλογισμού στο K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.