02.05.2014

Ομαδικές φωτογραφίες με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Σεμινάριο Διαλογισμού στο K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”