02.05.2014

Ομαδικές φωτογραφίες με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Σεμινάριο Διαλογισμού στο K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
“Words have the power to both destroy and heal. When words are both true and kind, they can change our world.”