02.05.2014

Ομαδικές φωτογραφίες με τον Γκιάλουα Κάρμαπα και τους συμμετέχοντες στο Δημόσιο Σεμινάριο Διαλογισμού στο K.I.B.I.

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.