26.05.2014

Λόσαρ και τελετή έναρξης της νέας Σέντρας στην Καλιμπόνγκ

Στις 13 Φεβρουαρίου εορτάστηκε φέτος το Λόσαρ (η Θιβετιανή Πρωτοχρονιά). Στην Καλιμπόνγκ της Ινδίας, εκεί όπου ο Γκιάλουα Κάρμαπα Τρίνλεϋ Τάγιε Ντόρτζε έλαβε την εκπαίδευσή του, ο Σάμαρ Ρίνποτσε έχτισε μια Σέντρα, ένα Ινστιτούτο Βουδιστικών Σπουδών, για τους μοναχούς της παράδοσης των Κάρμα Καγκιού.

Παραδοσιακά, κατά τη διάρκεια εννιά ημερών πριν από το Λόσαρ γίνονται οι τελετές του Μαχακάλα.

Την ημέρα του Λόσαρ, έγινε μια πούτζα παρουσία του Γκιάλουα Κάρμαπα και του Σάμαρ Ρίνποτσε, την οποία παρακολούθησαν πολλοί επισκέπτες από Ανατολή και Δύση.

Στις 15 Φεβρουαρίου, ο Γκιάλουα Κάρμαπα αναγνώρισε έναν νεαρό τούλκου κατά τη διάρκεια της τελετής της Τάρας. Στις 17 Φεβρουαρίου ο Γκιάλουα Κάρμαπα, ο Σάμαρ Ρίνποτσε και ένας τοπικός αξιωματούχος έκαναν τα εγκαίνια της νέας Σέντρας. Περισσότερα από 1000 άτομα συμμετείχαν στις τελετές.

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.