02.05.2014

Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα έδωσε διδασκαλίες πάνω στο Δρόμο των Μποντισάττβα και απάντησε σε ερωτήσεις

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us