02.05.2014

Η Αγιότητά Του ο 17ος Γκιάλουα Κάρμαπα έδωσε διδασκαλίες πάνω στο Δρόμο των Μποντισάττβα και απάντησε σε ερωτήσεις

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”