02.05.2014

Η Αγιότητά Του, ο Γκιάλουα Κάρμαπα μεταδίδει την ενδυνάμωση του Μαντζούσρι.

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”