31.05.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Παρίσι

7 Σεπτεμβρίου:
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Παρίσι. Το απόγευμα έδωσε διδασκαλίες με θέμα “Σοφία και Έλεος” και ευλόγησε 600 περίπου ανθρώπους.

8 Σεπτεμβρίου: Ενδυνάμωση του Σάνγκιε Μένλα σε 600 ανθρώπους.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
I will make wishes and aspirations for all of us to keep our connection (…) in this way our intention and mindset are the same, and then no matter the distance and time – they will not separate us