31.05.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται το Παρίσι

7 Σεπτεμβρίου:
Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα έφτασε στο Παρίσι. Το απόγευμα έδωσε διδασκαλίες με θέμα “Σοφία και Έλεος” και ευλόγησε 600 περίπου ανθρώπους.

8 Σεπτεμβρίου: Ενδυνάμωση του Σάνγκιε Μένλα σε 600 ανθρώπους.

Φωτογραφίες: Thule G. Jug

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”