01.05.2014

Η Αγιότητά Του ο Γκιάλουα Κάρμαπα επισκέπτεται την τοποθεσία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Κάρμαπα

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.