01.05.2014

Ετήσια συνάντηση της Διοίκησης της Διεθνούς Βουδιστικής Κοινότητας του Κάρμαπα, των μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού KIBS

Please share
Words of Wisdom
“We can overcome eons of negative actions, speech & thought with one great moment of generating compassion”