01.05.2014

Ετήσια συνάντηση της Διοίκησης της Διεθνούς Βουδιστικής Κοινότητας του Κάρμαπα, των μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού KIBS

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”