01.05.2014

Ετήσια συνάντηση της Διοίκησης της Διεθνούς Βουδιστικής Κοινότητας του Κάρμαπα, των μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού KIBS

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”