02.05.2014

Επίσημο Δείπνο Υποδοχής της Αγιότητάς Του, του Γκιάλουα Κάρμαπα

Please share
Words of Wisdom
“Our smallest actions matter so much. This is the kind of awareness that we have to develop.”