02.05.2014

Επίσημο Δείπνο για την ολοκλήρωση του Δημόσιου Σεμιναρίου του Κάρμαπα στο Κ.Ι.Β.Ι.

Please share
Words of Wisdom
So when we practice compassion, when we apply compassion in our daily lives, we really have to tell ourselves, “That’s me, that’s who I am. I cannot change that; no one can change that.