02.05.2014

Επίσημο Δείπνο για την ολοκλήρωση του Δημόσιου Σεμιναρίου του Κάρμαπα στο Κ.Ι.Β.Ι.

Please share
Words of Wisdom
The human heart, Bodhicitta, is the most precious of all. While Buddhas are helpful in life, the compassionate heart is even more precious than a Buddha. In the human heart, we see limitless hope.