02.05.2014

Επίσημο Δείπνο για την ολοκλήρωση του Δημόσιου Σεμιναρίου του Κάρμαπα στο Κ.Ι.Β.Ι.

Please share
Words of Wisdom
Normally in life, greed – and in most cases even ambition – are things we need to slowly renounce. But while generating your qualities, such as bodhicitta, you need to be very ambitious, almost greedy