02.05.2014

Επίσημο Δείπνο για την ολοκλήρωση του Δημόσιου Σεμιναρίου του Κάρμαπα στο Κ.Ι.Β.Ι.

Please share
Words of Wisdom
“The inner wealth would be none other than the understanding of one’s true nature.”